Leaderboard
Speechboard
Advocacyboard

Bio and Vision for Lebanon

لبنان بلد الكرم ، بلد المحبة و التعدد، بلد العز و الفخر و التعاون. لبنان عم يمرق باصعب المراحل بهيدي الفترة و عم يتفرق و تتفكك شروشو عن بعضها. مين المسؤول؟ مش الشباب. المسؤول هوي المسؤول. الشعب ساكت ، بس نحنا الشباب لازم نتعاون و نكون ايد وحدي انحقق التغيير الهادف ليرجع لبنان.

Leave a Comment

Join Our Community

Feel free to reach out to us via our social profiles